.

Οδηγίες χρήσης

Στο σύστημα ΕΡΜΗΣ έχουν πρόσβαση οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών καθώς και οι χρήστες της ΕΕΤΤ.

Οι οδηγίες χρήσης για τους παρόχους είναι διαθέσιμες εδώ.

.
.